Pliki cookies i ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy poufność danych osobowych zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą deklaracją dotyczącą ochrony danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga z reguły podawania danych osobowych. Gromadzenie danych osobowych (np. nazwiska, adresu lub adresu e-mail) na naszych stronach następuje w miarę możliwości zawsze dobrowolnie. Bez wyraźnej Państwa zgody dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Pliki dziennika serwera

Ta strona internetowa gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ/wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • Odnośny adres URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zegarowy zapytania serwera

Dane te nie są przyporządkowane do określonych osób. Dane te nie są powiązywane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych w przypadku otrzymania konkretnych informacji dotyczących ich niezgodnego z prawem wykorzystania.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje usługi Google Analytics, serwis analizy sieci firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W tym celu zawarliśmy z firmą Google umowę w zakresie przetwarzania danych zlecenia.

Po otwarciu naszej strony internetowej, za pomocą oprogramowania następuje nawiązanie połączenia z serwerami Google i przekazanie danych do serwerów Google znajdujących się częściowo w USA. Google Analytics stosuje ponadto pliki cookies w celu zapisu informacji o użytkowniku strony internetowej i analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję „Aktywacji anonimizacji IP”. Dzięki temu Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej jest skracany przez firmę Google. W wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam skracany.

Zgodnie z danymi firmy, Google wykorzystuje zgromadzone dane w celu analizy wykorzystania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dostarczania dodatkowych usług powiązanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu.

Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to zgodne z prawem lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdują się w deklaracji dotyczącej ochrony danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Zapis plików cookies przez Google Analytics można zablokować, dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki.

Rejestrację danych użytkowników przez Google Analytics można zablokować ogólnie na wszystkich stronach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Rejestrację danych użytkowników przez Google Analytics można zablokować na tej stronie internetowej, klikając poniższy link. Zostaje wówczas ustawiony plik cookie opt-out, blokujący zapis Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies poprawiają efektywność stron internetowych i czynią je bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, służący do zapisu informacji. Otwierana strona internetowa może zapisać na komputerze użytkownika plik cookie. Jeżeli użytkownik powróci na daną stronę, strona ta może odczytać dane wcześniej zapisanego pliku cookie i np. stwierdzić, że użytkownik już odwiedził tę stronę oraz które obszary strony internetowej szczególnie zainteresowały użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się na stronie Wikipedii.

Zmiana ustawień plików cookie

Użytkownik może określić w ustawieniach przeglądarki internetowej, w jaki sposób przeglądarka traktuje pliki cookies, które z nich są dopuszczalne, a które mają być blokowane. Lokalizacja tych ustawień zależy od stosowanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać, korzystając z funkcji pomocy danej przeglądarki.

Ograniczenie wykorzystania plików cookies może ewentualnie skutkować brakiem pełnej dostępności wszystkich funkcji danej strony internetowej.

Pliki cookies na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje:

  • cookie_notice_accepted: plik cookie do zapisu wyboru, że pliki cookies są akceptowane
  • PHPSESSID: przypadkowo wybrany kod, który dokonuje jednoznacznej identyfikacji danych sesji na serwerze
  • Google: Służy do zapisu danych użytkownika w związku z oprogramowaniem statystyki odwiedzin stron internetowych Google-Analytics przez Google. Więcej informacji można uzyskać w Google-Analytics.

Udzielanie informacji, kasowanie, blokowanie

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisu swoich danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do korekty, blokady lub skasowania tych danych. W razie dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w biuletynie.