Cookies en gegevensbescherming

Gegevensbescherming

We vinden het beschermen van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder het opgeven van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden gevraagd, vindt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Server-logfiles

Deze website verzamelt automatisch informatie in server-logfiles die uw browser automatisch aan ons doorgeeft en slaat deze op. Dit is:

  • Browsertype/browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet toewijsbaar aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, als we concrete aanwijzingen hebben voor gebruik in strijd met de wet.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). We hebben daarvoor een contract afgesloten met Google voor ordergegevensverwerking.

Bij het openen van onze website wordt via software verbinding gemaakt met de servers van Google en gegevens doorgegeven aan servers van Google die zich deels in de VS bevinden. Google Analytics gebruikt daarnaast cookies voor het opslaan van informatie over de websitegebruiker en de analyse van het gebruik van de website door de websitegebruiker.

Deze website gebruikte de functie “Activering van IP-anonimisatie”. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

Volgens informatie van Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere services uit te voeren in verband met het gebruik van de website en het internet.

Ook zal Google deze informatie eventueel overdragen aan derden indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

U kunt het opslaan van Google Analytics-cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware.

U kunt het opslaan van uw gebruiksgegevens door Google Analytics algemeen voor alle websites voorkomen, door de browserplug-in die op de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het opslaan van uw gebruiksgegevens door Google Analytics alleen voor deze website voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Cookies

Deze website gebruikt cookies.

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat gebruikt wordt voor het opslaan van informatie. Bij het bezoeken van een website kan de website een cookie plaatsen op de computer van de websitebezoeker. Als de gebruiker de website later nogmaals bezoekt, kan de website de gegevens van het eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijv. vaststellen of de gebruiker de website al eerder bezocht heeft en voor welke onderdelen van de website de gebruiker interesse had.

Meer informatie over cookies vindt u op Wikipedia.

Wijzigen van de cookie-instellingen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies toegestaan of geblokkeerd worden, kan de gebruiker vastleggen in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de gebruikte webbrowser. Meer informatie hierover kunt u vinden met de Help-functie van de webbrowser.

Als het gebruik van cookies wordt beperkt, zijn onder omstandigheden niet meer alle functies van deze website volledig te gebruiken.

Cookies op onze website

Onze website gebruikt de volgende aanbieder:

  • cookie_notice_accepted: cookie voor het opslaan van de selectie dat cookies worden geaccepteerd
  • PHPSESSID: toevallig geselecteerde sleutel die de sessiegegevens op de server duidelijk identificeert
  • Google: dient voor het opslaan van gebruikersgegevens voor de website-statistieksoftware Google Analytics door Google. Meer informatie hierover vindt u bij Google Analytics.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt op elk moment recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking evenals recht op aanpassing, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over persoonlijke gegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is aangegeven.